پرینت

   پیوندهای مفید

   اخبار پژوهشی

   • کنفرانس ملی آب ، بتن ، زلزله
   • کنگره ملی کلان داده
   • کنفرانس ملی مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
   • سومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی
   • کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت و حسابداری
   • دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم کامپیوتر
   • موزه ملی علوم و فناوری
   • هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری
   • دوازدهمین کنفرانس تحقیق در عملیات
   • دومین همایش ابن هیثم و نور
   • سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم
   • دومین همایش ملی دولت پژوهی
   • دومین جشنواره صنعت هنر دیجیتال

   دریافت فایل های مورد نیاز