پرینت

   پیوندهای مفید

   اخبار پژوهشی

   • کارگاه آموزشی روش تحقیق
   • دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم
   • کنگره پیشگامان پیشرفت
   • فراخوان دانشجوی نمونه
   • کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند

   دریافت فایل های مورد نیاز