پرینت

   سامانه های الکترونیکی

   دریافت فایل های مورد نیاز

   اخبار پژوهشی

   • کنفرانس ملی آب ، بتن ، زلزله
   • کنگره ملی کلان داده
   • کنفرانس ملی مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
   • اولین کنفرانس ملی سیستم ها و فناوری های محاسباتی مراقبت از سلامت
   • اولین همایش ریاضیات زیستی
   • دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم کامپیوتر
   • موزه ملی علوم و فناوری
   • هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری
   • دوازدهمین کنفرانس تحقیق در عملیات
   • دومین همایش ابن هیثم و نور
   • سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم
   • کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
   • دومین جشنواره صنعت هنر دیجیتال