پرینت

   معرفی رشته مهندسی نرم افزار کامپیوتر ، مقطع کارشناسی پیوسته

   نظر به اهمیت روز افزون فن و دانش کامپیوتر و گسترش تصاعدی کاربرد آن در تمام زمینه های حیات بشری و نیاز فزاینده تکنولوژی و علوم معاصر به کامپیوتر پس از بررسی و مطالعه در ابعاد گسترده این صنعت دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر با مشخصات زیر تدوین شده است.
   طول متوسط این دوره 4 سال است و برنامه درسی آن برای 8 ترم طرح ریزی شده است. طول هر ترم 17 هفته آموزش کامل، مدت هر واحد درس نظری 17 ساعت، عملی و آزمایشگاهی و کارگاهی 51 ساعت و طول مدت کارآموزی 2 ماه کاری می باشد.
   تعداد واحدها
   • دروس عمومی 20 واحد
   • دروس پایه 21 واحد
   • دروس اصلی 59 واحد
   • دروس تخصصی 25 واحد
   • دروس اختیاری 15 واحد
   • دروس اختیاری 15 واحد
   • جمع کل واحدها 140 واحد
   فارغ التحصیلان این دوره قابلیت و مهارتهای زیر را خواهند داشت:
   1- بررسی و شناسایی سیستمهای کامپیوتری به منظور انتخاب و سفارش سخت افزار و یا نرم افزار بهینه، هدایت و نظارت در نصب و بهره برداری ازآنها.
   2- ارائه روشهای عیب یابی اصلاح و تکمیل سیستمهای سخت افزاری و یا نرم افزاری موجود و نظارت بر این امور.
   3- طراحی، ساخت و راه اندازی سیستمهای جدید سخت افزاری و یا نرم افزاری 4-تشخیص لزوم استفاده از کامپیوتر در کنترل عملیات در محیط های مختلف 5-شناسایی تکنیکهای جدید طراحی و ساخت کامپیوتر ، ارزیابی و بکارگیری آنها.
   ضرورت و توانایی تربیت کارشناسان مهندسی کامپیوتر با توجه به موارد روشن میشود.
   1- توسعه و گسترش روز افزون تکنولوژی کامپیوتر و دانش آن
   2- نقش حیاتی دانش و تکنولوژی کامپیوتر در جمع زمینه های علمی، صنعتی، اقتصادی، مدیریتی آموزش و پژوهشی
   3- لزوم ارتقاء سطح دانش جامعه در زمینه دانش و تکنولوژی کامپیوتر
   4- لزوم همگانی جامعه با پیشرفتهای نوین در جوامع پیشرفته