پرینت

      معرفی رشته حسابداری ، مقطع کارشناسی پیوسته

      تغییرات سریع جامعه امروزی حسابداری یا زبان تجارت را که در ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات اساسی اقتصادی در موسسات مختلف مورد استفاده میباشد بسیار پیچیده تر کرده است . تصمیم گیری صحیح و دقیق تر بر مبنای اطلاعات قابل اعتماد برای توزیع مطلوب و استفاده از منابع کمیاب ملی بسیار ضروری به نظر می رسد. بنابراین حسابداری نقش مهمی را در سیستم اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ایفا می کند. در دنیای متغیر بازرگانی و صنعت نقش حسابداری عملاً و به تدریج تکامل پیدا کرده و علاوه بر وظیفه کنترل که نتیجه بسیار طبیعی کار حسابداری است، در مسائل برنامه ریزی بازرگانی و پیش بینی های اقتصادی نیز نقش مهمی را بر عهده گرفته است.
      بر این اساس برنامه آموزشی دوره کارشناسی حسابداری در کمیته برنامه ریزی ستاد انقلاب فرهنگی تهیه و تدوین شده و مشخصات کلی برنامه و عناوین دروس این دوره به تصویب رسیده است.