قابل توجه دانشجویان گرامی  

با توجه به سپری شدن نیمی از نیمسال اول سال تحصیلی ، حضور دانشجویان در جلسات باقیمانده تا شروع امتحانات الزامی است . با حضور مستمر در کلاس های درس از عواقب ناشی از غیبت غیرمجاز پیشگیری نمایید.

لازم به ذکر است تبعات ناشی از هرگونه تعطیلی کلاس های درس بر عهده دانشجویان می‌باشد.