راهنمای دریافت تاییده تحصیلی سامانه سجاد

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند جهت دریافت تاییدیه تحصیلی خود از طریقه سامانه سجاد ، ویدیو آموزشی زیر را دانلود کنید.