پیام ریاست محترم دانشگاه در خصوص مردم مظلوم غزه


ما دانشگاهیان ضمن حمایت از مقاومت مردم مظلوم و مقتدر غزه از دفاع مشروع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نسبت به پاسخ دندان شکن و تجاوز رژیم کودک کش صهیونیستی به حریم کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور سوریه حمایت میکنیم و کشتار بی رحمانه و ددمنشانه مردم  مظلوم فلسطین مادران کودکان بیماران- مجروحان کادر پزشکی و خبرنگار را محکوم میکنیم و از جامعه جهانی و سازمان های بین المللی مسئول، تقاضای اقدام عاجل در حذف این نسل کشی و رساندن کمکهای سازمانهای جهانی از جمله غذا و دارو را به نوار غزه را داریم .

اساتید ، دانشجویان موسسه آموزشی عالی قدیر لنگرود